Katalog » Regulamin sklepu Koszyk 0 Suma - 0,00 zł   
Kategorie
CENA NA POZEGNANIE (30)
feng shui (78)
orientalne wnetrze (82)
kaligrafia pędzle pióra (10)
kadzidla kadzielnice (22)
zdrowie relaks (26)
zapachowe olejki do ciała (4)
bizuteria ozdoby (36)
moda wachlarze dodatki (28)
sakiewki lusterka grzebienie (27)
literatura (20)
sztuki walki gongfu taiji (25)
Wyszukiwanie
 Wyraz(y)
 Cena
do
Zaawansowane
Promocje
Zobacz wszystkie
Reklama
akademia
Informacje
Regulamin sklepu
Polityka prywatności
Warunki dostawy
Dane Firmy
Napisz do nas
Linki
Mapa Sklepu
Katalog produktów
Kontakt
e-mailqi@qi.com.pl

Godziny działania sklepu
Dostęp 24h/dobę. Mailowy kontakt z Klientami kilka razy dziennie.
Regulamin sklepu
I.  Postanowienia ogólne
1.  Właścicielem sklepu internetowego 'Qi' www.qi.com.pl jest Akademia Baguazhang Krzysztof Skwark z siedzibą przy ul. Pomorskiej 36 lok.14, 50-215 Wrocław, zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Wrocławia, posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 8971012346, numer REGON 930734430 i w dalszej części niniejszego Regulaminu zwana Sklepem.
2.  Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów będących w jego ofercie za pośrednictwem strony www.qi.com.pl Informacje o oferowanych produktach dostępne są w witrynie internetowej Sklepu, który dokłada starań, aby kupowanie przez internet było proste i bezproblemowe dla Kupujących. Wszystkie pytania dotyczące produktów, oferty prosimy kierować pod adres mailowy qi@qi.com.pl lub bezpośrednio z witryny kontaktowej Sklepu 'Napisz do nas'
3.  Kupującym w Sklepie www.qi.com.pl może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej prawem.
4.  Do korzystania z usług Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń umożliwiających wykorzystanie zasobów internetu oraz wyświetlanie stron www. (jak przeglądarki internetowe Internet Explorer , Chrome, FireFox w aktualnych wersjach, z włączoną obsługą plików 'cookies') .
5.  Sklep nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
6.  Towary prezentowane na stronie Sklepu www.qi.com.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący przesyłając zamówienie na formularzu ze strony www.qi.com.pl składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów. Złożone przez Kupującego zamówienie wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów i zapłaty ceny (za nabyte towary i dostawę) ustalonej w umowie sprzedaży zawieranej na odległość przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7.  Zamówienia przyjmowane są w oparciu o formularz generowany ze strony internetowej Sklepu, którego treść wypełnia i potwierdza Kupujący. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji na podany przez Kupującego adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty o której mowa powyżej. Zaleca się Kupującemu wydrukowanie i zachowanie treści zamówienia oraz treści maila potwierdzającego jego przyjęcie do realizacji lub zachowanie go w zasobach elektronicznych w celu dostępu do tych informacji w przyszłości.
8.  Sklep na bieżąco aktualizuje stan magazynu sklepu internetowego lecz informacja o produktach zamieszczona w Sklepie internetowym nie gwarantuje, że produkt jest aktualnie dostępny w poszukiwanych ilościach lub osiągalny u dostawców Sklepu.
9.  Realizacja zamówień odbywa się wysyłkowo. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny za towar zamówiony w Sklepie wraz z kosztami dostawy.
10. Sprzedaż produktów podlega wyłącznie niniejszym warunkom sprzedaży. Inne warunki sprzedaży, obowiązują tylko wówczas, gdy zostaną uznane przez Sklep.
11. Korzystanie ze Sklepu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i zasad zawartych w Polityce Prywatności. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Zasady zamawiania, dane Kupującego, ceny
1.  Składanie zamówień jest możliwe 24 godziny na dobę. Realizowane są w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku.
Zamówienia proszę wysłać ze strony www.qi.com.pl wypełniając formularz zamówienia. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
a. dodanie towarów w zamawianych ilościach do wirtualnego koszyka zakupów
b. określenie warunków dostawy w oparciu o aktualną ofertę Sklepu
c. wskazanie jednej z możliwych form płatności
d. sprecyzowanie w treści zamówienia dowodu zakupu (paragon, faktura)
e. podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia
Kupujący zobowiązany jest do podania adresu e-mail, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.
Powyższe wybory Kupujący może wielokrotnie modyfikować do momentu zaakceptowania treści swojego zamówienia poprzez kliknięcie w 'POTWIERDŹ ZAMÓWIENIE', co automatycznie wygeneruje mail do Kupującego z treścią złożonego zamówienia i zostanie odnotowane w Sklepie. Nie oznacza to jeszcze przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep, a jedynie prawidłowy przebieg procesu składania zamówienia.
2.  Kupujący może składać zamówienia po dokonaniu rejestracji w Sklep lub jako Klient niezarejestrowany, każdorazowo podając dane niezbędne do realizacji zamówienia.
3.  Kupujący zostanie poproszony o podanie w formularzu zamówienia danych osobowych. Sklep wymaga jedynie tych danych, które są niezbędne do realizacji zamówień. Wypełnienie formularza zamówienia jest równoznaczne ze zgodą Kupującego na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji zamówienia, wystawiania faktur, rozliczania transakcji.
4.  Kupujacy z chwilą zaakceptowania treści swojego zamówienia, o czym mowa we wcześniej, Część II. Pkt 2. niniejszego Regulaminu, składa ofertę w rozumieniu art 66 §1 Kodeksu Cywilnego, przez co wyraża wolę zawarcia umowy sprzedaży wskazanego przez siebie towaru na warunkach opisanych w zamówieniu. Takie zamówienie jest wiążące dla Kupującego i nie może być odwołane bez zgody Sklepu po wyświetleniu komunikatu potwierdzającego otrzymanie zamówienia.
5.  Każde zamówienie złożone przez Kupującego jest rozpatrywane przez Sklep pod kątem możliwości jego realizacji. Jeśli pojawią się przeszkody w realizacji zamówienia Sklep niezwłocznie informuje o tym Kupującego drogą mailową.
6.  Przyjęcie zamówienia do realizacji odbywa się drogą mailową do 3 dni roboczych.
7.  Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówień mogą pozostać nierozpatrzone. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości. Brak kompletnych danych w formularzu zamówienia może uniemożliwić realizację zamówienia lub ją opóźnić.
8.  Rejestracja w Sklepie stwarza Klientom możliwość szybszych zakupów, wglądu do historii swoich zamówień, otrzymywanie biuletynów, newsletterów, informacji o nowościach i promocjach, które wysyłane są po adres mailowy Klienta. Proces rejestracji oraz wysyłania powyższych informacji jest utajony. Sklep nie tworzy list mailingowych, prywatność Klientów jest szanowana. Dane osobowe podane przez Kupujących są poufne i nie ujawniane osobom trzecim. Kupujący ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych.. W ostatnim przypadku prosimy o kontakt mailowy i wyrażenie takiego życzenia : qi@qi.com.pl
9.  Cena podana przy dostępnym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. W przypadku zamówień na towary, których w danej chwili brak w magazynie, ceny mogą ulec zmianie.
10. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany te nie dotyczą zamówień na dostępne produkty, które przyjęto do realizacji.
11. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
12. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Kupującym a Sklepem zgodnie z prawem polskim i w języku polskim, zgodnie z ogólnymi warunkami umowy sprzedaży.
13. W przypadku, gdy Kupujący dokonuje zakupu towaru jako przedsiębiorca, powinien zaznaczyć tę okoliczność podczas rejestracji w sklepie lub w zamówieniu i wskazać wymagane dane podmiotu, na który ma być wystawiona stosowna faktura. Wystawiona faktura wysyłana jest wraz z zamówionymi produktami.

III. Umowa sprzedaży, dostawa, płatność
1.  Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą przyjęcia przez Sklep do realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego o którym mowa we wcześniejszych punktach niniejszego Regulaminu – część II. Pkt 2., Pkt 6.
2.  Płatności można dokonywać przelewem na konto bankowe Sklepu lub zapłacić przy odbiorze produktów (za pobraniem). Sklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia poszczególnych form płatności w zależności od kraju i sposobu dostawy.
3.  W przypadku zamówień opłacanych przelewem na konto koszty transferu środków pieniężnych ponosi Kupujący. Wysyłka zamówień opłaconych nastąpi po zaksięgowaniu przez bank dokonanego przelewu. Wpłaty proszę dokonać w terminie do 7 dni od chwili złożenia zamówienia, na konto bankowe Sklepu
4.  Zwłoka w dokonaniu wpłaty wydłuży termin realizacji zamówienia, a niedotrzymanie terminu wpłaty zwalnia Sprzedającego z zawartej umowy kupna sprzedaży. Zamówienie może zostać anulowane przez Sklep po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
5.  W przypadku realizacji zamówień za tzw. pobraniem Sklep zastrzega sobie prawo do dodatkowego kontaktu z Kupującym w celu weryfikacji, a w uzasadnionych przypadkach (np. brak kontaktu mailowego z Kupującym) do odmówienia realizacji. Sklep nie wysyła paczek pobraniowych do osób trzecich tzn. jeśli Kupujący nie jest Odbiorcą przesyłki. W takim przypadku, prosimy o wpłatę przelewem.
6.  Przy płatności za pobraniem, formalności związane z rozliczeniem są dokonywane w miejscu dostawy zamówionego towaru i prowadzi je pracownik firmy spedycyjnej.
7.  Zamówione towary dostarczane są Kupującemu na podstawie danych z formularza zamówienia, za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.
8.  Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie będące rezultatem niestarannej pracy kuriera i Poczty Polskiej. W przypadku niemożności realizacji zamówienia lub przedłużającym się terminie wysyłki Sprzedający poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji lub zaproponuje zmianę terminu realizacji zamówienia. Sklep w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia.
9.  Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący. Sklep jednoznacznie określa warunki dostawy na terenie Polski oraz podaje orientacyjne (zależne od pośrednika) terminy doręczeń, które Kupujący może zobaczyć na stronie internetowej w zakładce: 'Warunki dostawy' Podczas składania zamówienia Sklep internetowy automatycznie dolicza koszty dostawy w tzw.podsumie zamówienia.
10. Inne koszty i warunki dostaw zamówienia (jak nietypowe gabaryty, wysyłka zagraniczna, konieczność zmiany formy wysyłki) wymagają odrębnych ustaleń Kupującego ze Sklepem na drodze porozumienia drogą mailową.
11. Odbiorca przesyłki ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności doręczyciela lub pracownika Poczty w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy. W razie spostrzeżenia uszkodzenia towaru lub niezgodności zawartości prosimy o sporządzenie w obecności kuriera protokołu szkód będącego podstawą do reklamacji.
12. W przypadku niepodjęcia przesyłki /*informujemy, że Poczta Polska przechowuje paczki dla Adresata do 14 dni, a następnie odsyła na koszt Nadawcy, Kurier odsyła w 3 dniu/ lub odmowy przyjęcia wysłanego zamówienia Kupujący może zostać obciążony kosztami dostawy oraz kosztami zwrotu niepodjętej paczki oraz utracić prawo do zakupów realizowanych za pobraniem lub utracić prawo do zakupów w Sklepie. Niepodjęcie przesyłki nie jest prawnie tożsame z odstąpieniem przez Kupującego od umowy sprzedaży.  

IV. Zgodność towaru z umową

1.  Sklep zobowiązuje się dostarczyć produkty bez wad, w zgodzie z ich opisami zawartymi w ofercie www.qi.com.pl oraz informacjami wysłanymi w odpowiedzi na mailowe zapytania Kupującego skierowane pod adres: qi@qi.com.pl
2.  Sklep informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
3.  Oferowane w Sklepie towary w dużej części są rękodziełem. Mogą wystąpić drobne różnice w wykonaniu lub wyglądzie poszczególnych sztuk tego samego asortymentu w porównaniu do produktu pokazanego na fotografii. Sklep dokłada staranności, aby informować o tym w opisach produktów. W razie wątpliwości, prosimy Kupującego o skierowanie pytań przed złożeniem zamówienia odnośnie danego produktu korzystając z opcji: 'Zadaj nam pytanie...' pod opisem produktu lub proszę zadać pytanie w mailu.

V. Zwrot towaru, reklamacje, prawo odstąpienia od umowy

1. Prosimy o przemyślane zakupy, ponieważ zwrot nabytego towaru to utrudnienie dla Kupującego. Część asortymentu dostępnego w sklepie Qi nie podlega zwrotom (uzasadnione reklamacje uwzględniamy). Zakupione olejki do ciała, grzebienie z drewna, masażery, odzież tradycyjna, obuwie, niektóre wyroby rękodzielniczne i kolekcjonerskie, rzeźby, obrazki, akcesoria i broń treningowa, wyroby ceramiczne nie podlegają zwrotom.
2. W wiekszości przypadków  Poza wyjątkami określonymi w Ustawie, Kupujący, który zakupił towar wysyłkowo (umowa zawarta na odległość) może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od dostarczenia towaru. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia. Towar powinien wrócić w takim stanie w jakim został zakupiony, wraz z kserokopią dowodu zakupu (faktura lub paragon) oraz jeśli dany produkt ją posiadał również instrukcją i gwarancją.
UWAGA !
W takim przypadku Kupujący odsyła towar na swój koszt. Kupujący płaci za odesłanie towaru do Sklepu i ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w inny sposób niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
Szczegółowe pouczenie o możliwości i warunkach odstąpienia od umowy wraz ze wzorem formularza odstąpienia od umowy zamieszczone jest niżej, pod postanowieniami końcowymi niniejszego Regulaminu.
3.  Sklep dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie maila. Sklep niezwłocznie potwierdzi Kupującemu na e-mail (podany przy zawieraniu umowy lub inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
4.  Do zachowania tego terminu Pkt 2. wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. W celach identyfikacyjnych do zwracanego towaru proszę dołączyć numer zamówienia.
5.  Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty na konto bankowe Kupującego, chyba, że strony uzgodnią inną formę rozliczenia zwrotu.
6.  Możliwa jest także wymiana towaru na inny pełnowartościowy, zasady zwrotu są takie same jak w Punkcie 2. 
7.  Sklep nie przyjmuje zwrotów ani przesyłek reklamacyjnych odsyłanych za pobraniem.
8.  W przypadku reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem drogą elektroniczną: qi@qi.com.pl lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Konieczne jest wówczas dostarczenie reklamowanego produktu wraz z kserokopią dowodu zakupu i pismem zawierającym opis przyczyn reklamacji, a w przypadku reklamacji uszkodzeń powstałych podczas dostawy także sporządzonego przy odbiorze protokołu szkody jak w treści Regulaminu część II. Pkt 11.
9.  W przypadku uznania reklamacji poniesione koszty przesłania reklamowanego towaru zostaną niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki odesłane na wskazane przez Klienta konto bankowe, z tym zastrzeżeniem, że zwracane będą koszty w wysokości odpowiadającej kosztom dostarczenia przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej.
10.  Jeżeli reklamacja zostanie uznana towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a w przypadku braku takiej możliwości Sklep zwróci należność za reklamowany towar.
11. W przypadku nieuznania reklamacji, towar odsyłany jest na koszt Klienta.
12. Reklamacje Sklep stara się rozwiązywać polubownie, co skraca czas ich rozpatrywania. Termin rozpatrzenia reklamacji to : do 14 dni roboczych od daty otrzymania przez Sklep wadliwego towaru. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Kupujący zostanie powiadomiony w mailu, pisemnie lub telefonicznie.
13. W przypadku, gdy Sklep musi zareklamować usługę u pośrednika (jak Poczta Polska, kurier) w wyniku której towar mógł ulec uszkodzeniu, Sklep zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu rozpatrywania reklamacji. Klient jest o tym na bieżąco informowany pocztą elektroniczną.
Przesyłki reklamacyjne i zwroty przyjmowane są pod adresem:
Akademia Baguazhang Krzysztof Skwark (prosimy o dopisek : sklep Qi)
ul.Pomorska 36 lok.14 , 50-218 Wrocław
 
VI.Postanowienia końcowe
1.  Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego . Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sklep deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
2.  Zmiany w Regulaminie wprowadzane będą w celu dostosowania Regulaminu do obowiązującego stanu prawnego. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Kupującego w zakładce 'Regulamin' ( qi.com.pl/regulamin-sklepu).
3.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

UWAGA! Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
-w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
- zawartej w drodze aukcji publicznej;
- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Wzor takiego pisma zamieszczamy poniżej.
Nasze dane kontaktowe:
Listownie:
Akademia Baguazhang Krzysztof Skwark (prosimy o dopisek : sklep Qi)
ul.Pomorska 36 lok.14 , 50-218 Wrocław
za pomocą poczty elektronicznej: qi@qi.com.pl

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14dni. 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru (-ów). 

Towar(-y) należy zwrócić wysyłając na adres:
Akademia Baguazhang Krzysztof Skwark (prosimy o dopisek : sklep Qi)
ul.Pomorska 36 lok.14 , 50-218 Wrocław

Uwaga! Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat:
Akademia Baguazhang Krzysztof Skwark (z dopiskiem: sklep Qi)
ul. Pomorska 36 lok.14
50-218 Wrocław
e-mail: qi@qi.com.pl

Oświadczenie:
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy
sprzedaży następujących produktów:
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

Data otrzymania zamówienia: .............................................................
Imię i nazwisko konsumenta(-ów): .....................................................

Adres konsumenta(-ów):
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

Telefon kontaktowy konsumenta(-ów):
...............................................................

Podpis konsumenta(-ów) (**)

....................................................................
Data:

....................................................................
(*) Niepotrzebne skreślić.
(**) Dotyczy wyłącznie wersji przesyłanej pocztą tradycyjną.

Powrót
Koszyk
   ... jest pusty
Logowanie
E-mail:
Hasło:


Bezpieczne logowanie

Rejestracja konta

Przypomnienie hasła
Reklama
taijistrona
Aktualności
2024 rokiem DREWNIANEGO SMOKA - NAJLEPSZEGO !!
Bestsellery
sandal perfume oil - sandał olejek / perfumy
sandal perfume oil - sandał olejek / perfumy
poison oriental oil - olejek/perfumy
poison oriental oil - olejek/perfumy
czarka do herbaty - mlecznobiała
czarka do herbaty - mlecznobiała
Strona Główna  Wysyłka  Mapa Strony  Katalog Produktów  Regulamin